slunyecznik

Citharia est quedam herba vlg. slunyecznik 1442 WokRacz 74v

Wyraz hasłowy Słonecznik Hasło konkordancji Citharia
Wyraz(y) w transliteracji slunyecznik Podstawa glosowania citharia
Język wyrazu obcego łaciński
1968

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 74
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Słonecznik (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Słuniecznik
Forma (w transkrypcji) słuniecznik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.