sząnikyel

Cinctura venit a verbo cingo proprie sząnikyel 1442 WokRacz 73v

Wyraz hasłowy Zanikiel Hasło konkordancji Cinctura
Wyraz(y) w transliteracji sząnikyel Podstawa glosowania cinctura
Język wyrazu obcego łaciński
1970

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zanikiel (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) zanikiel
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 27.02.2024 r.