proszti

Collumbinus vlg. [[s]] proszti 1442 WokRacz 78r

Wyraz hasłowy Prosty Hasło konkordancji Columbinus
Wyraz(y) w transliteracji proszti Podstawa glosowania collumbinus
Język wyrazu obcego łaciński
1974

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 78
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prosty (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) prosty
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.