okrwawny

Cruentatus okrwawny 1442 WokRacz 84r

Wyraz hasłowy Okrwawny Hasło konkordancji Cruentatus
Wyraz(y) w transliteracji okrwawny Podstawa glosowania cruentatus
Język wyrazu obcego łaciński
1977

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 23

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Okrwawny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) okrwawny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.