wlocznya

Cu<s>pis vlg. wlocznya 1442 WokRacz 85r

Wyraz hasłowy Włócznia Hasło konkordancji Cuspis
Wyraz(y) w transliteracji wlocznya Podstawa glosowania cu<s>pis
Język wyrazu obcego łaciński
1979

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 85
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Włócznia (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) włocznia
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.