rarog

Diomedia dicitur auis vlg. rarog et alio nomine dicitur erodius 1442 WokRacz 90r

Wyraz hasłowy Raróg Hasło konkordancji Diomedia
Wyraz(y) w transliteracji rarog Podstawa glosowania diomedia, erodius
Język wyrazu obcego łaciński
1982

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Raróg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) rarog
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.