prosti

Dirrectus vlg. prosti 1442 WokRacz 90r

Wyraz hasłowy Prosty Hasło konkordancji Directus
Wyraz(y) w transliteracji prosti Podstawa glosowania dirrectus
Język wyrazu obcego łaciński
1983

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prosty (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) prosty
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.