nyerowny

Dissimilis vlg. nyerowny 1442 WokRacz 90v

Wyraz hasłowy Nierówny Hasło konkordancji Dissimilis
Wyraz(y) w transliteracji nyerowny Podstawa glosowania dissimilis
Język wyrazu obcego łaciński
1985

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 42

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nierówny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nierowny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.