grzeblo

Tractula(...) est instrvmentum cum quuo trahitur ignis de fornace vlg. grzeblo 1440 RozPaul 262r

Wyraz hasłowy Grzebło Hasło konkordancji Tractula
Wyraz(y) w transliteracji grzeblo Podstawa glosowania tractula
Język wyrazu obcego łaciński
1989

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 262
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Grzebło (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) grzebło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.