osznycza

Tosternum est locus ubi braseum exsiccatur vlg. osznycza 1440 RozPaul 261v

Wyraz hasłowy (Ozdnica) Hasło konkordancji Tostrium
Wyraz(y) w transliteracji osznycza Podstawa glosowania tosternum
Język wyrazu obcego łaciński
1993
Komentarz paleograficzny Inicjał wspólny z Tot.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 261
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 46

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Ozdnica) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Oźnica
Forma (w transkrypcji) oźnica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.06.2024 r.