klathwa

Censura a censeo dicitur mensura iudicium vindicta vigor seueritas potestas sententia decus karanye klathwa vpomynanye pozyvąnye ca 1500 WokLub 26r

Wyraz hasłowy Klątwa Hasło konkordancji Censura
Wyraz(y) w transliteracji klathwa Podstawa glosowania censura
Język wyrazu obcego łaciński
2000
Komentarz paleograficzny Na l. marg. dopisany wyraz karanye, pozostałe odpowiedniki na p. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 26
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Klątwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) klątwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 29.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, "Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" XXXIV, s. 29.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 5.12.2023 r.