maczycza

Vitis dicitur a vincendi uel melius a vincio quia vincitur id est ligatur Et est illud quod procreat vinum vlg. maczycza 1440 RozPaul 269v

Wyraz hasłowy Macica Hasło konkordancji Vitis
Wyraz(y) w transliteracji maczycza Podstawa glosowania vitis
Język wyrazu obcego łaciński
2018

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 269
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Macica (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) macica
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.