czep

Ducillus ductilegus dorcillus omnia idem sunt vlg. czep 1442 WokRacz 92r

Wyraz hasłowy (Czop) Hasło konkordancji Ducillus
Wyraz(y) w transliteracji czep Podstawa glosowania ducillus, ductilegus, dorcillus
Język wyrazu obcego łaciński
2033

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 92
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 44

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Czop) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Czep
Forma (w transkrypcji) czep
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.07.2024 r.