obrusch

Mappa proprie obrusch velamen mense siue mensarium 1450 RozKap 152r

Wyraz hasłowy Obrus Hasło konkordancji Mappa
Wyraz(y) w transliteracji obrusch Podstawa glosowania mappa
Język wyrazu obcego łaciński
2034
Komentarz paleograficzny Wyrazy proprie obrusch nadpisane nad Mappa velamen – w. 24

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna r
Umiejscowienie interlinearne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Obrus (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) obrus
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.