ocrag

Girus eciam dicitur instrvmentum litifigulorum al. ocrag 1450 RozKap 109r

Wyraz hasłowy Okrąg Hasło konkordancji Gyrus
Wyraz(y) w transliteracji ocrag Podstawa glosowania girus
Język wyrazu obcego łaciński
2037

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 109
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Okrąg (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) okrąg
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.