dwanaszczekrocz

Duodenarius vlg. dwanaszczekrocz 1442 WokRacz 92v

Wyraz hasłowy Dwanaściekroć Hasło konkordancji Duodenarius
Wyraz(y) w transliteracji dwanaszczekrocz Podstawa glosowania duodenarius
Język wyrazu obcego łaciński
2039

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 92
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dwanaściekroć (liczebnik)
Forma (w transkrypcji) dwanaściekroć
Część mowy liczebnik
Fleksem liczebnik przysłówkowy

Uwagi

W Sstp brak tego hasła.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.