lan

Mansus al. lan est possessio agri 1450 RozKap 152r

Wyraz hasłowy Łan Hasło konkordancji Mansus
Wyraz(y) w transliteracji lan Podstawa glosowania mansus
Język wyrazu obcego łaciński
2050
Komentarz paleograficzny Wyrazy alias lan nadpisane nad Mansus – w. 21.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 152
Folio/kolumna r
Umiejscowienie interlinearne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Łan (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) łan
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.