nvze

Eya eye proprie aduerbia hortandi ach nvze ca 1500 WokLub 44v

Wyraz hasłowy (Nuż) Hasło konkordancji Eia
Wyraz(y) w transliteracji nvze Podstawa glosowania eya
Język wyrazu obcego łaciński
2086

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Nuż) (wykrzyknik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Nuże
Forma (w transkrypcji) nuże
Część mowy wykrzyknik
Fleksem wykrzyknik

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 52.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 52.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 19.06.2024 r.