kontrywal

Electrum est quoddam metallum proprie kunterfen kontrywal ca 1500 WokLub 44v

Wyraz hasłowy Kontryfał Hasło konkordancji Electrum
Wyraz(y) w transliteracji kontrywal Podstawa glosowania electrum
Język wyrazu obcego łaciński
2087

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 44
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kontryfał (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Kontrywał
Forma (w transkrypcji) kontrywał
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 31.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 31.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.