ferbyerzwm

Fulonium... opus fulonum proprie [[sc.]] ferbyerzwm 1450 RozKap 101r

Wyraz hasłowy Farbierz Hasło konkordancji Fullonium
Wyraz(y) w transliteracji ferbyerzwm Podstawa glosowania fulonium
Język wyrazu obcego łaciński
2093
Komentarz paleograficzny Skrót sc. skreślony przez pisarza.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 101
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Farbierz (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Ferbierz
Forma (w transkrypcji) ferbierzum
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek
Rodzaj męski
Uwagi może końcówka łac.?

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr (z glosą w błędnej postaci farbyerwm).

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.06.2024 r.