naszad

Ferularia ferale idem sc. lignum super axem proprie naszad 1450 RozKap 90v

Wyraz hasłowy Nasad Hasło konkordancji Ferularia
Wyraz(y) w transliteracji naszad Podstawa glosowania ferularia
Język wyrazu obcego łaciński
2099

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 90
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nasad (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) nasad
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrotem RpKapKr.
LW: w Sstp po idem jest jeszcze est dodane niepotrzebnie.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.