plastr

Emplastrum est quod superponitur vulneri eyn plaster plastr ca 1500 WokLub 45r

Wyraz hasłowy (Plaster) Hasło konkordancji Emplastrum
Wyraz(y) w transliteracji plastr Podstawa glosowania emplastrum
Język wyrazu obcego łaciński
2118

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 45
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Plaster) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Plastr
Forma (w transkrypcji) plastr
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 67.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 67.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.