garbarze

Inde frumitores uel fruimitores et dicuntur qui faciunt coria proprie garbarze 1450 RozKap 99v

Wyraz hasłowy Garbarz Hasło konkordancji Frunitores
Wyraz(y) w transliteracji garbarze Podstawa glosowania frumitores, fruimitores
Język wyrazu obcego łaciński
2137
Komentarz paleograficzny W glosie polskiej druga litera a nadpisana nad literami rz

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 99
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Garbarz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) garbarze
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr (z pominięciem wyrazu proprie).
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.