*stranlth

Amarellus (...) est quedam avis vlg. *stranlth 1440 RozPaul 15r

Wyraz hasłowy (Trznadel) Hasło konkordancji Amarellus
Wyraz(y) w transliteracji *stranlth Podstawa glosowania amarellus
Język wyrazu obcego łaciński
2146
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał polski wyraz.
Por. RozLub i RozPet III: strnadl.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 15
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Trznadel) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Strnadl
Forma (w transkrypcji) strnadl
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.