nynye

Horne (...) id est hoc anno et ecciam potest dici honno uel horno proprie nynye 1450 RozKap 119r

Wyraz hasłowy Ninie Hasło konkordancji Horno
Wyraz(y) w transliteracji nynye Podstawa glosowania horne, honno, horno
Język wyrazu obcego łaciński
2175

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 119
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ninie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) ninie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy
Uwagi mozna czytać Nynie

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.