domnymanye

Euidentia offen warung domnymanye ca 1500 WokLub 47r

Wyraz hasłowy (Domniemanie) Hasło konkordancji Evidentia
Wyraz(y) w transliteracji domnymanye Podstawa glosowania euidentia
Język wyrazu obcego łaciński
2205

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 47
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Domniemanie) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Domnimanie
Forma (w transkrypcji) domnimanie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 13.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 13.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.