modrak

Flauiola vlg. [vlg.] modrak 1442 WokRacz 111r

Wyraz hasłowy Modrak Hasło konkordancji Flaviola
Wyraz(y) w transliteracji modrak Podstawa glosowania flauiola
Język wyrazu obcego łaciński
2215
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł rozariusza podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Modrak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) modrak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.