drzecz

Fluctivagus (…) id est vagans in fluctu et dicitur instabilis Inde fluuitare drzecz 1442 WokRacz 111r

Wyraz hasłowy Drżeć Hasło konkordancji Fluitare
Wyraz(y) w transliteracji drzecz Podstawa glosowania fluctivagus, fluuitare
Język wyrazu obcego łaciński
2216
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł rozariusza na literę F podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drżeć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) drżeć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.