smya

Item Nepa alio nomine dicitur vipera et significat turpissimum serpentem vlg. smya qui dum *coeunt solus moritur et paruiter sola moritur XV p. post. RozKap 164v

Wyraz hasłowy (Żmija) Hasło konkordancji Nepa
Wyraz(y) w transliteracji smya Podstawa glosowania nepa, vipera
Język wyrazu obcego łaciński
2222

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 164
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Żmija) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Źmija
Forma (w transkrypcji) źmija
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.