pyrwoszpy

Conticium (...) vel conticinium (...) pyrwoszpy dicitur secunda hora noctis in primo somno 1440 RozPaul 61r

Wyraz hasłowy (Pierwospy) Hasło konkordancji Conticinium
Wyraz(y) w transliteracji pyrwoszpy Podstawa glosowania conticium, conticinium
Język wyrazu obcego łaciński
2229

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 61
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Pierwospy) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pirwospy
Forma (w transkrypcji) pirwospy
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.