brosda

Porca dicitur terra que eminet inter duos sulcos in agro vlg. brosda 1442 WokRacz 126r

Wyraz hasłowy (Bruzda) Hasło konkordancji Porca
Wyraz(y) w transliteracji brosda Podstawa glosowania porca
Język wyrazu obcego łaciński
2230

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 126
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Bruzda) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Brózda
Forma (w transkrypcji) brozda
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.