polecz

Parna (...) est quedam porcio carnium al. polecz 1450 RozKap 178v

Wyraz hasłowy Połeć Hasło konkordancji Perna
Wyraz(y) w transliteracji polecz Podstawa glosowania parna
Język wyrazu obcego łaciński
2231

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 178
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 30

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Połeć (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) połeć
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nieznany/wspólny
Uwagi W SXVI rodzaj męski i żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 16.06.2024 r.