pothwarz

*Exprobacio quasi contumelia vlg. pothwarz 1442 WokRacz 105r

Wyraz hasłowy Potwarz Hasło konkordancji Exprobratio
Wyraz(y) w transliteracji pothwarz Podstawa glosowania exprobacio, contumelia
Język wyrazu obcego łaciński
2247
Komentarz paleograficzny Kopista błędnie zapisał exprobacio zamiast exprobracio.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 105
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Potwarz (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) potwarz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.