formath

Formata vlg. formath 1442 WokRacz 111v

Wyraz hasłowy Format Hasło konkordancji Formata
Wyraz(y) w transliteracji formath Podstawa glosowania formata
Język wyrazu obcego łaciński
2252
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 111
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 39

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Format (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) format
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozRacz 111v.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.