procza

Falarica (...) est instrumentum quoddam quo lapides iaciuntur procza uel dicitur telum *inngens uel velum XV p. post. RozOss I 84va

Wyraz hasłowy Proca Hasło konkordancji Falarica
Wyraz(y) w transliteracji procza Podstawa glosowania falarica
Język wyrazu obcego łaciński
2257
Komentarz paleograficzny Polska glosa zapisana ze skrótem na pro-.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna va
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Proca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) proca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.