tul

Faratra dicitur repositorium sagitarum vlg. tul XV p. post. RozOss I 85ra

Wyraz hasłowy Tuł Hasło konkordancji Pharetra
Wyraz(y) w transliteracji tul Podstawa glosowania faratra
Język wyrazu obcego łaciński
2258

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 85
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 41

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Tuł (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) tuł
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.02.2024 r.