dobre

Feodium uel feodus est res alicui im perpetuum [[alicui]] concessa vlg. wolno dobre 1450 RozKap 89r

Wyraz hasłowy Dobry Hasło konkordancji Feodium
Wyraz(y) w transliteracji dobre Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
2274
Komentarz paleograficzny Drugie alicui niezbyt wyraźne (wydrapywane?).
W Sstp (II 92a) s. v. Dobry wydrukowano z RpKapKr: Foedum est res in perpetuum alicui concessum vlg. wolno dobre.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 89
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dobry (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) dobre
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Uwagi W użyciu rzeczownikowym.

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Szujski J. 1874: Trzy zabytki języka polskiego XIV i XV wieku, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności”, t. I, Kraków, s. 45.
Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.