czyrznidlo

Fucalium vlg. czyrznidlo 1442 WokRacz 113r

Wyraz hasłowy (Czernidło) Hasło konkordancji Fucalium
Wyraz(y) w transliteracji czyrznidlo Podstawa glosowania fucalium
Język wyrazu obcego łaciński
2277
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 113
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Czernidło) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Czyrznidło
Forma (w transkrypcji) czyrznidło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.