ossa

Fvccus (…) musca magna est similis api sed maior strabone minor et putredinis mulorum carnibus dicitur nasci et non mellificat sed aliarum mel et ipsas apes comedit et potest dici vlg. ossa 1442 WokRacz 113r

Wyraz hasłowy Osa Hasło konkordancji Fucus
Wyraz(y) w transliteracji ossa Podstawa glosowania fuccus
Język wyrazu obcego łaciński
2278

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 113
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Osa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) osa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.