kvrpy

Cvlpo (...) vel culponeus (...) id est calceus rusticalis vlg. kvrpy XV p. post. RozOss II 59v

Wyraz hasłowy Kurp Hasło konkordancji Culpo
Wyraz(y) w transliteracji kvrpy Podstawa glosowania cvlpo, culponeus
Język wyrazu obcego łaciński
229

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 59
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 33

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kurp (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kurp
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi W transkrypcji należy czytać kurṕ.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.