czirznidlo

Fuscarium illud est quo nigratur coreum quod sutor dicit vlg. czirznidlo 1442 WokRacz 114r

Wyraz hasłowy (Czernidło) Hasło konkordancji Fuscarium
Wyraz(y) w transliteracji czirznidlo Podstawa glosowania fuscarium
Język wyrazu obcego łaciński
2292
Komentarz paleograficzny Pisarz oznacza początek poszczególnych haseł podwojonym f.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 114
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Czernidło) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Czyrznidło
Forma (w transkrypcji) czyrznidło
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.