noszydla

Gerula portatorium vlg. noszydla 1442 WokRacz 116r

Wyraz hasłowy Nosidła Hasło konkordancji Gerula
Wyraz(y) w transliteracji noszydla Podstawa glosowania gerula
Język wyrazu obcego łaciński
2296

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 116
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nosidła (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) nosidła
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba mnoga
Przypadek mianownik
Rodzaj przymnogi nieosobowy

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.