bladoscz

Gilbus color medius inter rub[u]eum et album vlg. bladoscz 1442 WokRacz 116r

Wyraz hasłowy Bladość Hasło konkordancji Gilvus
Wyraz(y) w transliteracji bladoscz Podstawa glosowania gilbus
Język wyrazu obcego łaciński
2297

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 116
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 45

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bladość (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bladość
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.