przed<z>al

Glaba uel glabella dicitur discrimen capitis vlg. przed<z>al Item glabella nuditas dicitur [[capitis]] frontis 1442 WokRacz 116v

Wyraz hasłowy Przedział Hasło konkordancji Glaba
Wyraz(y) w transliteracji przed<z>al Podstawa glosowania glaba, glabella
Język wyrazu obcego łaciński
2299

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 116
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przedział (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przedział
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.