drzecz

Glabere (pro glubere) vlg. [[dzer]] drzecz 1442 WokRacz 117r

Wyraz hasłowy Drzeć Hasło konkordancji Glubere
Wyraz(y) w transliteracji drzecz Podstawa glosowania glabere
Język wyrazu obcego łaciński
2300

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 117
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Drzeć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) drzeć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt niedokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 14.04.2024 r.