nyewymownye

Inde ineffabiliter (...) proprie nyewymownye 1450 RozKap 129v

Wyraz hasłowy Niewymownie Hasło konkordancji Ineffabiliter
Wyraz(y) w transliteracji nyewymownye Podstawa glosowania ineffabiliter
Język wyrazu obcego łaciński
2306

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 129
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 19

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niewymownie (przysłówek)
Forma (w transkrypcji) niewymownie
Część mowy przysłówek
Fleksem przysłówek
Stopień równy

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 164.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.