parchowati

Glaboriosus vlg. parchowati 1442 WokRacz 116v

Wyraz hasłowy Parchowaty Hasło konkordancji Glaberiosus
Wyraz(y) w transliteracji parchowati Podstawa glosowania glaboriosus
Język wyrazu obcego łaciński
2307

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 116
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 37

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Parchowaty (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) parchowaty
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.04.2024 r.