myecznik

Gladiator vlg. myecznik 1442 WokRacz 116v

Wyraz hasłowy Miecznik Hasło konkordancji Gladiator
Wyraz(y) w transliteracji myecznik Podstawa glosowania gladiator
Język wyrazu obcego łaciński
2308

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 116
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 40

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Miecznik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) miecznik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.