damb

Glans (...) est fructus arboris inde glandula (...)... inde glandiffera vlg. damb 1442 WokRacz 116v

Wyraz hasłowy Dąb Hasło konkordancji Glandifera
Wyraz(y) w transliteracji damb Podstawa glosowania glandiffera
Język wyrazu obcego łaciński
2309

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 116
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 43

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dąb (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dąb
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.07.2024 r.