pyasta

Gumffa est medium rote vlg. pyasta 1442 WokRacz 118r

Wyraz hasłowy Piasta Hasło konkordancji Gumpha
Wyraz(y) w transliteracji pyasta Podstawa glosowania gumffa
Język wyrazu obcego łaciński
2310

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 118
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Piasta (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) piasta
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.